Briab logo
Inlägg
Meny

Hur mår svenskt brandskydd?

Läs våra forskare Johan Noréns och Michaels Strömgrens artikel om brandskydd och framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad

Briabs FoU team arbetar intensivt inom ett antal mycket kritiska områden för svensk samhällsbyggnads säkerhets- och hållbarhetsutveckling. Ett av områden handlar om hur ett förbättrat brandskydd kan och måste hänga ihop med utvecklingen av hållbarare material och smartare sätt att bygga. Med vårt och vår omvärlds enorma behov av att bygga och växa är frågan central, men också laddad och komplicerad. Där trivs vi på Briab. Läs artikeln och hör av er till Johan Norén eller Michael Strömgren om ni vill prata mer.

Länk till artikeln i Husbyggaren 2 -2018:

HUR MÅR SVENSKT BRANDSKYDD?

För mer info, kontakta: