Briab logo
Inlägg
Meny

Briab Direkt – Briabs fristående brandbesiktningsgrupp

I Sverige får utförandekontroller under byggtiden och sakkunnigbesiktningar inför slutbevis, enligt gällande regler, utföras av samma person som projekterat byggnadens brandskydd. På Briab har vi bedömt att det finns klara kvalitetsvinster i att separera projekteringen från utförandekontrollerna.

Sedan tre år tillbaka har vi därför delat upp denna verksamhet och lagt våra utförandekontroller i en helt egen verksamhet, Briab Direkt. Vi skapar därmed en naturlig ”barriär” och extra kontroll mellan projektering och utförandekontroll, vilket gör att vi kan lägga fullt fokus på kontroller och rådgivning under byggtiden.

”Med Briab Direkt kan vi ännu bättre möta byggherrarnas behov och skyldighet att ta sitt ansvar för att säkerställa brandskyddet för de som ska använda byggnaden”, säger Thomas Zinsli chef för Briab Direkt.

På Briab ser vi att utförandekontrollerna bör och kommer att skiljas helt från projekteringen. Som ett led i den utvecklingen tar vi ett första steg i våra ”egna” projekt, men Briab Direkt har också möjlighet och erfarenhet av att utföra kontroller för alla byggherrar.

Briab Direkt finns för närvarande i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Gävle men är på gång att starta upp i fler delar i landet.

För mer info, kontakta:

  • Thomas Zinsli

    Konsultchef Besiktning och
    utförandekontroll, Utförandekontrollant

    thomas.zinsli@briab.se

    08-406 66 14

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR