Briab logo
Inlägg
Meny

Briab Direkt – Briabs fristående brandbesiktningsgrupp

I Sverige får utförandekontroller under byggtiden och sakkunnigbesiktningar inför slutbevis, enligt gällande regler, utföras av samma person som projekterat byggnadens brandskydd. På Briab har vi bedömt att det finns klara kvalitetsvinster i att separera projekteringen från utförandekontrollerna.

Sedan tre år tillbaka har vi därför delat upp denna verksamhet och lagt våra utförandekontroller i en helt egen verksamhet, Briab Direkt. Vi skapar därmed en naturlig ”barriär” och extra kontroll mellan projektering och utförandekontroll, vilket gör att vi kan lägga fullt fokus på kontroller och rådgivning under byggtiden.

”Med Briab Direkt kan vi ännu bättre möta byggherrarnas behov och skyldighet att ta sitt ansvar för att säkerställa brandskyddet för de som ska använda byggnaden”, säger Thomas Zinsli chef för Briab Direkt.

På Briab ser vi att utförandekontrollerna bör och kommer att skiljas helt från projekteringen. Som ett led i den utvecklingen tar vi ett första steg i våra ”egna” projekt, men Briab Direkt har också möjlighet och erfarenhet av att utföra kontroller för alla byggherrar.

Briab Direkt finns för närvarande i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Gävle men är på gång att starta upp i fler delar i landet.

För mer info, kontakta:

  • Thomas Zinsli

    Konsultchef Besiktning och
    utförandekontroll, Utförandekontrollant

    thomas.zinsli@briab.se

    08-406 66 14